Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 25.5.2022.

Dátum a Čas
19. apr 2022 08:08 – 08:08
Miesto
v zasadacej miestnosti OÚ v Lipovciach


V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciach
ktoré sa uskutoční
dňa 19.04.2022 o 19,00 hodine
v zasadacej miestnosti OÚ v Lipovciach