Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Štatút obce Lipovce

Zverejnené 24. mája 2022.
Bez úpravy .