Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipovce.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

V roku 2018 obec podpísala zmluvu s Ministerstvom vnútra SR, ktoré podporilo rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Lipovce sumou 28 500 €. Po zmenách v projekte sa s realizáciou začalo až v roku 2022.

Zber elektroodpadu

Dňa 24.10.2022 (v pondelok) o 9:00 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu. Prosíme občanov, aby nefunkčné spotrebiče nechali na dobre viditeľnom mieste pred svojou bránou.

Zubná ambulancia

Zastupovanie počas dovolenky zubnej ambulancie v Chminianskej Novej Vsi. 

Rekonštrukcia mostových objektov

počas rokov 2021 a 2022 prebehla rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce. Projekt bol podporený sumou 49 250 € prostredníctvom výzvy MAS_035/7.2/1 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Partnerstvo BACHUREŇ na základe stratégie CLLD „Bachureň – územie, ktoré nás spojilo“

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac