Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o audítorskej činnosti

ID: 2023/016 – EKONAUDIT SERVICES

1 320,00 €

17.3.2023

Začiatok účinnosti 18.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 1 320,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 47, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 43787304

Prílohy

Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku

ID: 202302 – Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Magura Lačnov

2.3.2023

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Magura Lačnov

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 31945996

Prílohy

Zmluva o nájme bytu – dodatok č.2

ID: 2 – Obec Lipovce

30.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Obec Lipovce

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 00327387

Prílohy

Dodatok č.2

ID: ZM-KO-OD-20-0006 2019 – KOSIT a.s.

7.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva

ID: 26/2022 – Obec Fričovce

5 262,15 €

2.11.2022

Začiatok účinnosti 7.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH 5 262,15 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Obec Fričovce

Dodávateľ - Sídlo Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Dodávateľ - IČO 00327026

Prílohy

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu (J.Šatník)

ID: 2/2022 – Obec Lipovce

23.9.2022

Začiatok účinnosti 24.9.2022

Koniec účinnosti 31.10.2023

Dátum podpísania 23.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dodávateľ Obec Lipovce

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 00327387

Prílohy

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

ID: 22/08/03 – MKvia s. r. o.

27,00 €

9.9.2022

Začiatok účinnosti 31.8.2022

Koniec účinnosti 1.9.2022

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH 27,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ MKvia s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 263, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 53004205

Prílohy

zmluva o kontokorentnom úvere

ID: 955/2022 – Všeobecná úverová banka

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

zmluva o vytvorení webového sídla

ID: 20220525 – Alphabet partner s.r.o.

31.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Zmluva o dotácii

ID: 3220776 – Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

3 000,00 €

31.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dohoda o finančnej úhrade za odber elektriny

ID: 20220526 – Obec Lipovce

26.5.2022

Začiatok účinnosti 27.5.2022

Koniec účinnosti 2.10.2022

Dátum podpísania 26.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Vertikal line s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 115, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 50760769

Dodávateľ Obec Lipovce

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 00327387

Prílohy

zmluva o dielo

30.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy