Bučianky

Súbor „Bučianky“

  • 11. výročie fungovania
  • 12 členný súbor (kolektív)
  • vlastná tvorba obohatená kultúrnym dedičstvom obce Lipovce

Zverejnené 24. mája 2022.
Bez úpravy .