VZN 62018 o podmienkach a spôsobe financovania Mš a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy