Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby