Preskočiť na obsah

Overenie meradla pretečeného objemu vody s voľnou hladinou pri ČOV Lipovce, podľa cenovej ponuky 310-2020-09-1892