Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1/2024 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce