Návrh Dodatok č. 1 VZN 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce

Zverejnené
15. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2023 − 1. marca 2023
Kategória

Prílohy