Veľkokapacitné kontajnery

V dňoch od 7.4.2022 do 11.4.2022 bude pristavený veľkokapacitný kontajner pri zastávke SAD v strede obce a v dňoch 11.4.2022 až 14.4.2022 bude pristavený pri cintoríne.
Tieto kontajnery slúžia občanom obce na uloženie veľkoobjemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Zverejnené 3. apríla 2022.
Upravené 25. mája 2022.