Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Lipovce.

Hasičská súťaž

Pozývame občanov obce Lipovce a milovníkov hasičského športu na tradične – netradičnú súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku do kopca. Súťaž sa bude konať pri jazierku. Počas dňa sa o občerstvenie postarajú naši hasiči a hasičky. Pre najmenších bude nafukovací hrad a od 16:00 do polnoci bude pre všetkých zábava so skupinou SONIC. Príďte si… Čítať viac

Uskutočnila sa Ne 28.8 11:00

Deň obce Lipovce

Pozývame obyvateľov obce, priateľov, návštevníkov a všetkých dobrých ľudí na Deň obce Lipovce dňa 30.7.2022 zo začiatkom od 9:00 v areáli ZŠ s MŠ Lipovce.

Uskutočnila sa So 30.7 19:42

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovz v o l á v a mzasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovciachktoré sa uskutočnídňa 19.04.2022 o 19,00 hodinev zasadacej miestnosti OÚ v Lipovciach

Uskutočnila sa Ut 19.4 08:08