Preskočiť na obsah

#3112

Adresa
Kopytovská dolina
Stav
Prijaté

Touto cestou sa obraciam na obecné zastupiteľstvo v Lipovciach s požiadavkou o súčinnosť pri propagácii podujatia 11. ročník Bachureňská kosa - súťažné kosenie na úrbárskej lúke v Kopytovskej doline. Informácie k podujatiu sú uvedené na pripojenom plagáte. Ak by bolo možné prostredníctvom obecného rozhlasu informovať obyvateľov obce o pripravovanom podujatí . Interval oznamu 3x v týždni (pondelok, streda, piatok ). Túto akciu organizuje Slovenský kosecký spolok v spolupráci s Urbáskou spoločnosťou v Lipovciach, hotelom Canyon. Zároveň si Vás touto cestou dovoľujem pozvať na toto jedinečné podujatie, na ktorom sa zúčastnia okrem koscov z okolitách obcí aj kosci z celého Slovenska. Za Vašu podporu Vám vopred Ďakujem. S pozdravom Ľuboš Petra - člen rady starších SKoS.

Foto problému