Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 15.5.2024

Začiatok účinnosti 17.5.2024

Koniec účinnosti 31.12.2034

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Obec Fričovce

Dodávateľ - Sídlo Fričovce 34, 082 37 Fričovce

Dodávateľ - IČO 00327026

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 968,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Ľuboš Kolesár

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 222,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Dodávateľ Radovan Kollarčík, Gabriela Kundeková

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 00327387

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 440,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 47, 053 11 Smižany

Dodávateľ - IČO 43787304

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 10 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Milan Kapec

Dodávateľ - Sídlo Homolkova 4104/61, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 41726871

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 9.4.2024

Začiatok účinnosti 11.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš

Dodávateľ - IČO 45483078

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 28.3.2024

Začiatok účinnosti 1.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Jakub Šatník

Dodávateľ Obec Lipovce

Dodávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Dodávateľ - IČO 00327387

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu-Jakub Šatník
Dodatok č. 1 k Zmluva o nájme bytu -Jakub Šatník
Zmluva o nájme bytu-Jakub Šatník

Dátum podpísania 22.3.2024

Začiatok účinnosti 23.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 644 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ ATEX-OK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 36452327

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.1.2024

Začiatok účinnosti 10.1.2024

Koniec účinnosti 10.1.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

Dátum podpísania 5.1.2024

Začiatok účinnosti 10.1.2024

Koniec účinnosti 10.1.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

Dátum podpísania 24.1.2024

Začiatok účinnosti 25.1.2024

Koniec účinnosti 5.5.2024

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 22, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00415855

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy