Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 97,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.6.2024

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Slovenská legálna metrológia, n. o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 37954521

Prílohy

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 4.6.2024

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ VodoKap - SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jarková 3196/28, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36495654

Prílohy

Suma s DPH 288,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.3.2024

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Volgogradská 4794/82, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 51460165

Prílohy

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 141, 082 12 Fulianka

Dodávateľ - IČO 44159901

Prílohy

Suma s DPH 73,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ TOMLUX, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 36541443

Prílohy

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 8.11.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Dodávateľ - Sídlo Prostějovská 117/A , 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37885341

Prílohy

Suma s DPH 770,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.9.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ SIMPO DOPRAVA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Masarykova 16, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 50447980

Prílohy

Suma s DPH 132,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 28.8.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ TOI TOI & DIXI, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36383074

Prílohy

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 28.8.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Dynamix

Dodávateľ - Sídlo Magurská 10, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52210545

Prílohy

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 28.8.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Dodávateľ - Sídlo Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 00149683

Prílohy

Suma s DPH 776,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.8.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ FEREX, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vodná 23, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 17682258

Prílohy

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 23.7.2023

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Lipovce

Objednávateľ - Sídlo Lipovce 92, 082 36 Lipovce

Objednávateľ - IČO 00327387

Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Dodávateľ - Sídlo Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Dodávateľ - IČO 00149683

Prílohy