Zoznam zaregistrovaných kandodátov pre vol´by do Obecného zastupitel´stva

Zverejnené
31. júla 2019
Kategória

Prílohy