Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

Zverejnené
31. októbra 2022
Kategória

Prílohy