Preskočiť na obsah

Začatie správneho konania vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné minerálne zdroje