Preskočiť na obsah

VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce od 01.09.2023