Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Lipovce