Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2024 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ, ŠKD, ŠJ