Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a DSO