VZN č. 1-2022 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2021
Kategória

Prílohy