VZN 6 2016 o bližších podmienkach určovania a vyberania správnych poplatkov v obci Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Prílohy