Preskočiť na obsah

VZN 5-2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol.dochádzky v ZŠ