VZN 5-2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol.dochádzky v ZŠ

Zverejnené
30. septembra 2018
Kategória

Prílohy