VZN 5 2017 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy