VZN 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 27. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty