Preskočiť na obsah

VZN 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce