VZN 3 2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy