VZN 3-2017 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby poskytované v obci

Zverejnené
31. decembra 2017
Kategória

Prílohy