Preskočiť na obsah

VZN 2019 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO