VZN 2019 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy