VZN 2/2023 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 27. decembra 2022
Kategória

Prílohy