VZN 2 2020 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy