Preskočiť na obsah

VZN 1/2024 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce