Preskočiť na obsah

VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady