Preskočiť na obsah

Vykonanie zemných prác na miestnej komunikácií Za mašinu v rozsahu potrebnom podľa pokynov pracovníkov OcÚ