Preskočiť na obsah

Spracovanie projektovej dokumentácie k projektu Rekonštrukcia kotolní a rozvodov tepla v ZŠ s MŠ Lipovce