Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Lipovce