Návrh VZN č. 3-2022 oo určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce

Zverejnené
30. júna 2022
Kategória

Prílohy