Návrh VZN č. 3-2019 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy