Návrh VZN č. 2 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy