Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO