Návrh VZN č. 1 2022 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy