Preskočiť na obsah

Návrh VZN 4/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce