Návrh VZN 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2023

Prílohy