Návrh VZN 2019 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy