Preskočiť na obsah

Návrh VZN 2019 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO