Návrh VZN 2/2023 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2023

Prílohy