Návrh VZN 2 2020 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území obce Lipovce

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy