Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO