Návrh VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy