Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO