Návrh VZN 1 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy