Návrh – Viacročný rozpočet obce Lipovce 2023-2025

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 22. decembra 2022
Kategória

Prílohy