Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2014 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lipovce